Sista mötet, kalas på Junotäppan, årsstämma

Sista mötet, kalas på Junotäppan, årsstämma

Nästa möte – onsdag 7 juni, Vardagsrummet, Mäster Olofsgården
Terminens sista månadsmöte sker som vanligt första onsdagen i månaden, 7 juni 2023, klockan 18 i Vardagsrummet på Mäster Olofsgården (Svartmangatan 6).
Månadens gäst blir områdespolisen Mikael ”Doktorn” Eriksson som fick förhinder förra månaden.

Junotäppans vänner bjuder på korv och festis, måndag 29 maj runt klockan 17
Kom till Junotäppan nästa måndag, då blir det ett litet Junotäppanevent där Junotäppans vänner bjuder på korv och festis till barnen. Vuxna får gärna ta med sig något att dricka och grilla då vi tänt grillen.
Låt oss fylla Junotäppan med både unga och äldre. En grillkväll som denna är generationsöverskridande – vem vet, du kanske skaffar nya bekantskaper?!
Junotäppans vänner är en del av Gamla stan i samverkan, bli gärna medlem!

Årsstämma 2023
Årsstämman flöt på bra.
Vi gick kort igenom vad som hänt under 2022:
Det har hållits 9 öppna möten ”månadsmöten” dit alla är välkomna. På de flesta av dessa möten har en extern gäst haft en intressant föreläsning, vi har bland annat fått lyssna till Slussenprojektet, ”Urban turism i förnyelse”, skopliggning och om brottsligheten i Gamla stan.
Större projekt:
•    Året började med avslutning av julbelysningsprojektet 2021 som var tidskrävande men väldigt lyckat.
•    Vi var med på ett hörn av Stockholms bokhelg, ett numera återkommande evenemang där föreningen samverkade med bokhandlare i Gamla stan. 
•    Föreningen hade inbjudits att medverka i ett panelsamtal om ”Makt och motstånd inom hållbar turism” i Helsingborg dit två av våra medlemmar åkte. 
•    Ett möte med inbjudna politiker hölls 22-09-05 på Mäster Olofsgården 
•    Julbelysning 2022 – Clas Ohlson erbjöd sig att sätta upp julbelysning detta år i samarbete med företagarföreningen och Gamla Stan i samverkan

Valberedningens alla förslag vann gehör och valberedningen fick nytt förtroende.
Styrelse 2023/2024:
Ordförande
Jan von Heland (2 år nyval)

Ordinarie ledamöter
Per Malmberg (1 år kvar)
Kjell Sundstedt (1 år kvar)
Marie Hessle (1 år omval)
Denny Andersson (2 år nyval)
Mirjam Johansson Grant (1 år fyllnadsval (efter Johan Tamm))

Suppleanter:
Carina Eneroth (1 år omval)
Joel Eriksson (1 år nyval) (tidigare ordinarie ledamot)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Revisor
Tord Cederlund (1 år nyval)
Revisorssuppleant
Anna Hildingsson (1 år nyval)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Valberedning
Lars-Åke Fredberg
Eva von Oelreich


Medlemsavgiften för 2023 är kvar på 100 kr per person (både fysisk och juridisk)

Stämman tackade avgående ordförande, Anita Fink Knudsen, för hennes stora insatser för föreningen de senaste två åren.

Mötets ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

——————-
Arbetet fortsätter i arbetsgrupperna och nästa möte efter sommaren går av stapeln onsdag den sjätte september på Mäster Olofsgården.
Håll er uppdaterade via hemsidan https://samverkanigamlastan.se/