Samverkan Gamla stan, maj-23

Samverkan Gamla stan, maj-23

”Trygg i Gamla stan” har blivit ”Samverkan Gamla stan” och första mötet med nya trygghetssamordnaren på Södermalms Stadsförvaltning, Peter Lind, hölls på Under kastanjen den 10 maj. 12 närvarande från stadsförvaltningen, föreningar i Gamla stan, näringsidkare och boende.
Här är Peters minnesanteckningar från mötet. Längst ner finns brottsstatistik för Gamla stan 2020-2022.

Information från polisen

Fortsatt ansträngt läge för polisen vilket i stor utsträckning grundar sig på omvärldssituationen och händelser runt om i regionen. Omvärldsläget bidrar vidare till ett ökat antal demonstrationer som bland annat utförs i Gamla Stan med polisiär närvaro. Polisen tillsammans med stadsdelsförvaltningen bedriver just nu ett stort projekt mot öppna drogscener där Västra Södermalm ligger i fokus. Det pågår även ett arbete riktat mot terrorprevention där Gamla Stan är att betrakta som ett fokusområde. Polisen tillsammans med trafikkontoret genomför bland annat ett pollarprojekt på Västerlånggatan i syfte att minska framkomligheten, även kamerabevakning finns på agendan.

Gällande ungdomsproblematik i Gamla Stan finns inga indikationer på nya trender eller problematik. Polisen ser en trend av minskad turism vilket kan leda till minskat antal stölder på turiststråken. Även brottsrubriceringen våld i offentligmiljö som oftast är kopplat till krogliv har minskat över tid.

Södermalms Stadsförvaltning

Pågående projekt med öppna drogscener tillsammans med bland annat polisen, avseende västra Södermalm. Uppmärksammar Slussendagen som äger rum den 10e juni, information och möjlighet att träffa företrädare från stadsdelsförvaltningen, på Södermalmstorg.

Trafikkontoret

Pågående projekt med pollare i Gamla Stan samt inventering av vägskyltar.

Frågor/synpunkter som togs upp av samverkansaktörer

  • Stora Nygatan, problem med framförallt taxibilar som passerar och/eller parkerar nattetid trots förbud.
  • Skadegörelse i form av klotter.
  • Cyklar, problem med parkerade cyklar och cyklister som kör för snabbt.
  • Problem med avlastning, pålastning och parkering för turistbussar.
  • Problem med vissa bussar som kör upp på slottsbacken trots förbud.
  • Samverkan önskar statistik från Polisen till nästkommande möte.
  • Viss oro för rån efter tidigare incident. Näringsidkare arbetar för att kunna samverka mer. Förslag att införa larmklockor som ska kopplas mellan butikerna diskuteras.

Nästa möte beräknas att äga rum efter sommaren. Kallelse kommer längre fram.


Frågor som kom upp på mötet gällde bland annat klotter och cyklar. Vad gäller båda dessa frågor (och mycket annat) så är det fint om ni anmäler på ”Tyck till”. Denna kan laddas ner via denna länk:
https://trafik.stockholm/tyck-till/tyck-till-med-mobilen/

Vill ni inkomma med tips till polisen så är detta en bra väg!
https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/

Är det fara för någons liv eller om det är pågående brott, så ring alltid 112!


Brottsstatistik för Gamla stan 2020-2022