Lokal miljö

Lokal miljö

Arbetsgruppen lokal miljö har ett tiotal aktiva medlemmar som möts under trivsamma former hos varandra en gång per månad. Fler intresserade är välkomna.

Vårt övergripande mål är att bidra till att Gamla stan förblir en plats som är fantastisk för de som bor, arbetar och besöker stadsdelen. Vi vill vårda men också utveckla den unika miljön med medeltida gatunät, gamla byggnader, hantverkare, småföretag, muséer och serveringar.

Vi vill bidra till att alla vänner av Gamla stan får tillfälle att mötas och diskutera hur vi kan göra stadsdelen ännu mer välfungerande och gästvänlig. Vi vill också lyssna och lära för att kunna lämna bra bidrag till de diskussioner föreningen Gamla stan i samverkan för med myndigheter och andra ansvariga.

Utmaningar vi ställs inför

Transport av varor och människor till och från boende och företag kräver särskilda lösningar med tanke på trånga gator och många besökare. Det gäller också hantering av de starkt ökade mängderna avfall som skapas av boende och företagare i stadsdelen. Reglering av trafik och parkeringsplatser omprövas ständigt och kräver speciella lösningar för boende och besökare.

Klottrare är aktiva i Gamla stan och på andra platser. Den stora mängden turister medför ökad nedskräpning. Vi vill bidra till att hålla stadsdelen ren och ombonad.

Gamla stan kan som andra delar av staden kännas otrygg ibland. Vi vill bidra genom att samverka med polis och gemensamt bidra till ökad trygghet.

Sammankallande är Per Malmberg och Lotta Rajalin
info@samverkanigamlastan.se

Bli medlem