Nyhetsbrev mars-21

Nyhetsbrev mars-21

Innehåll:
* Månadsmötet och den extra föreningsstämman den 7 mars 2022
* Åka till Helsingborg och prata turism?
* Medlemsavgift 2022
* Medlemsuppgifter
* Månadsmöte april
* Ordinarie årsmöte
* Uppdaterad webbsida

Månadsmötet och den extra föreningsstämman den 7 mars 2022

Måndagen den 7 mars gästades föreningen av Jörgen Eksell från Lunds universitet. Jörgen berättade om projektet ”Urban turismutveckling i förnyelse” med underrubriken ”hantera hållbarhet i ökade turismflöden”- ett projekt som adresserar utmaningar som orsakats av tilltagande turismflöden och dess effekter i urbana destinationer. Jörgen tog upp Amsterdam som både avskräckande och gott exempel på ett urbant turistmål. Bland de åtgärder som boende och näringsidkare i Amsterdam dragit igång för att förhindra att staden totalt urvattnas på annat än uteslutande turister, fanns flera aktiviteter som vi inom ramen för Föreningen Hållbart & Lustfyllt/Gamla stan i samverkan kan använda oss av. Glädjerikt och vi ser fram emot att berätta mer om dessa åtgärder för att ni som inte hade möjlighet att komma till mötet ska kunna medverka när vi startar upp!

Den extra föreningsstämman godkände styrelsens slutgiltiga förslag till verksamhetsplan och budget 2022 utan ändringar. Bifogat återfinns Verksamhetsplan 2022.

Fastställandet av en verksamhetsplan och budget innebär att vi inom ramen för föreningen nu kan börja arbeta direkt och konkret med aktuella åtgärder. Vi i styrelsen vill än en gång hissa betydelsen av att föreningen nu äntligen har en tydlig plan med gemensamt fastställda aktiviteter – ett stort tack till alla som bidragit till att göra det möjligt! Och ett stort tack på förhand också till alla medlemmar som kommer att driva aktiviteterna i praktiken till gagn för vår underbara stadsdel! 

Frågor och/eller funderingar och verksamhetsplanen? Maila styrelsen på info@samverkanigamlastan.se och/eller kontakta Lotta Rajalin som är sammankallande i gruppen ”Lokal miljö” där vi samlat de olika projekten som är kopplade till vår lokala miljö i Gamla stan. 

Åka till Helsingborg och prata turism?

På mötet ovan eftersökte Jörgen 1-2 personer från vår förening att komma ner till Helsingborg för att detla i deras programpunkt på H22 City Expo. För information se: https://h22.se/ 

Programpunkten ligger på eftermiddagen fredagen den 10 juni. De betalar tågresa och övernattning på hotell i Helsingborg (1-2 övernattningar). Sannolikt behöver personen/erna resa till Helsingborg torsdagen den 9 juni. Eftersom aktiviteten* ligger på eftermiddagen den 10 juni, betalar de övernattning till den 11 juni om så önskas.

De ser gärna att det är 1-2 personer som bott minst 5 år i Gamla stan som har sett hur turismen ökat fram till 2019. Personer som har god insikt i hur turismen förändrat stadsdelen och givetvis har förståelse för de utmaningar vi ser idag.

*De håller en presentation och diskussion under eftermiddagen den 10 juni inför publik. Det bör alltså vara personer som känner sig bekväma med att tala inför en mindre publik.

Kolla i din kalender och återkom med vändande post om ni tycker att det skulle vara kul och samtidigt få göra din röst hörd. Senast på söndag 27 mars vill vi ha ditt svar då Helsingborgs stad räknar med en stor tillströmning av besökare och hotell behöver bokas i god tid.

Medlemsavgift 2022

Många har redan betalat in medlemsavgiften för kalenderår 2022. Om du inte betalat – gör det nu! Swisha 100 kr till 123 20 158 81 eller eller Bankgiro 594-0788. Ange namn och mejladress.   

Medlemsuppgifter

Inom kort kommer du att få ett mail från föreningen där du ombeds fylla i dina kontaktuppgifter, vi kommer nämligen med Carina Eneroths hjälp att ta fram ett ordentligt medlemsregister. Stort tack Carina! Jättebra om alla fyller i sina uppgifter så att vi enkelt kan komma i kontakt med varandra!


Självklart använder föreningen inte dina personuppgifter för andra ändamål än sådana som är direkt anknutna till olika föreningsaktiviteter och lika självklart lämnar vi inte ut dina uppgifter till utomstående.

Månadsmöte april

Den 4 april gästas vi av företrädare för polismyndigheten. Temat är organiserad brottslighet i Gamla stan och en allmän update om brottslighet och säkerhet i våra gränder. Särskilt utskick om månadsmötet i april skickas ut om någon vecka.
Kan nämna att polisen är på plats på Svartmangatan 8 (Mäster Olofsgården) varje torsdag kl 12.30-14.00.

Ordinarie årsmöte den 23 maj kl. 19.00 i Mäster Olofsgården

Måndagen den 23 maj kl. 19.00 håller föreningen ordinarie föreningsstämma. På dagordningen – som senast läggs ut på föreningens webb https://samverkanigamlastan.se/ den 8 maj 2022 – står bland annat val till föreningens styrelse och valberedningen har redan börjat sitt arbete. Är du intresserad av att finnas i föreningens styrelse? Kontakta valberedningens ordförande Lotta Rajalin!

På föreningsstämman kommer vi även att genom omröstning 1 att behandla frågan om ändring av föreningens stadgar. Omröstning 2 kommer att ske efter sommaruppehållet. Förslaget till nya stadgar läggs ut på föreningens webb samtidigt som dagordningen till stämman.   

När vi avslutat årsmötet tillsammans, går vi – om vädrets makter tillåter – till Junotäppan alternativt ut på gården till Mäster Olofsgården – och grillar och umgås i största allmänhet! Något ätbart och drickbart bjuder föreningen i någon mån på, men har du tid och lust får du gärna bidra med något efterrättslikande! 

Uppdaterad webbsida

Vi har uppdaterat vår webbsida – samverkanigamlastan.se. Gå gärna in och kika. Här publicerar vi vad som händer i föreningen.
Har ni synpunkter tar vi gärna emot dem på info@samverkanigamlastan.se
Det återstår en hel del jobb i bakgrunden, men nu är den i alla fall på plats.

Hälsningar
Styrelsen