Det bubblar i Gamla stan!

Det bubblar i Gamla stan!

Nu börjar vi närma oss årsmötet, onsdag den 10 april klockan 19 på Mäster Olofsgården. Då kommer vi att summera det år som har gått och välja nya tillskott till styrelsen enligt plan.

Valberedningen föreslår att 4 nya ordinarie styrelseledamöter ersätter de 3 som lämnar. Därtill föreslås en ny suppleant på 1 år som ersätter en som lämnar.

Vi kommer att behöva en engagerad och kunnig styrelse som kan fullfölja den omställning av föreningens verksamhet som nuvarande styrelse har arbetat med att ta fram under året som gått. 

För att få vara med på årsmötet behöver man vara medlem och betalat in årsavgiften för 2024.

Föreningens övergripande mål är enkelt uttryckt att göra gott för Gamla stan och dess invånare

Det ska vi göra i fyra arbetsområden. 

  1. Det långsiktiga uppdraget är att bevara Gamla stans kulturarv och behålla/stärka vår levande Gamla stad. Tyvärr är både kulturarv och levande stad starkt hotade, så vi behöver agera mycket kraftfullt. En viktig del i det arbetet är att verka för att Gamla stan blir ett Världsarv. 
  2. Våra mer kortsiktiga uppgifter. Här ingår en lång rad uppgifter som att agera i frågor som ofta rör hur staden hanterar Gamla stan, till exempel ifråga om den pågående omdaningen av Skeppsbron, Munkbron, Mälartorget och Kornhamnstorg, förbättrad samordning och anpassning av stadens olika insatser, behovet av park och lekplats, trafiklösningar som fungerar, osv i en lång rad av frågor där vi arbetar för att försvara och öka möjligheten att bo, verka, besöka och trivas i Gamla stan.  
  3. Den omtänksamma byn. Gamla stan är inte större än att vi borde kunna hjälpa varandra bättre än vad vi gör idag. Här finns mängder av möjligheter att skapa en starkare, tryggare, vänligare och mer omtänksam gammal stad.  
  4. En annan viktig del i vårt arbete är att fortsätta utforma en vision för Gamla stan. En vision som visar på möjligheterna att göra Gamla stan ännu bättre, vackrare och mer levande. En vision som vi tar fram i samarbete med alla intressenter och som kan bli ett gemensamt mål. En vision för Gamla Stan, inte bara för vår förening. Det vore en verkligt vacker gåva till vår fantastiska Gamla stad. 

Alla dessa uppdrag och uppgifter, plus andra som dyker upp, ska förstås bemannas om det ska bli något av. Därför så söker vi er som vill vara med och jobba för Gamla stan. Insatsen kan variera mellan någon timme per månad till några timmar per dag, alla bidrag är hjärtligt välkomna. Vi hoppas att ni som lägger tid och engagemang ska komma in i ett trevligt, kul och lärorikt socialt sammanhang som kan ge mångfalt tillbaka. 

Ni som inte kan lägga tid eller tycker att ni också ska bidra ekonomiskt har all möjlighet att göra det genom att donera pengar till föreningen. Ni får gärna ange ett arbetsområde eller uppgift som ni vill att pengarna ska gå till. Ni kan donera valfri summa genom att swisha till föreningen. Pengarna kommer att gå till Gamla Stans bästa och vi kommer att redovisa varje donation för sig. Kontakta ordförande Jan von Heland om ni vill veta mer om villkoren, genom att komma på ett månadsmöte eller mejla info@samverkanigamlastan.se för vidare kontakt.

Ni kan betala på föreningens hemsida (samverkanigamlastan.se/bli-medlem/)

Ni som inte donerar kan självklart betala medlemsavgiften, som är 100 kronor, på samma sätt. 

Väl mött på årsmötet, onsdag 10 april klockan 19 på Mäster Olofsgården. OBS starttiden!
(Nästa ordinarie månadsmöte sker den 8 maj, klockan 18 i Vardagsrummet, Mäster Olofsgården.)

/Styrelsen