Kallelse ordinarie årsstämma onsdag den 10 april kl. 19.00 på Mäster Olofsgården

Kallelse ordinarie årsstämma onsdag den 10 april kl. 19.00 på Mäster Olofsgården

Styrelsen har nöjet att kalla till årsstämma onsdagen den 10:e april, kl 19-21 på Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, Stockholm.

För att kunna rösta ska medlemsavgiften för 2023 vara betald – och den som önskar göra det är det enkelt att använda nedan QR-kod, alternativt gå in på vår hemsida och fliken ”Bli medlem” för instruktioner. Glöm inte skriva namn, årsavgift 2023 samt email-kontakt!

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag, fördragslistan samt fullmaktsunderlag kommer att publiceras på vår hemsida senast tisdagen den 26:e mars.

Varmt välkomna!

Styrelsen