MEDLEMSMÖTE MÅNDAG DEN 7 MARS 2022 – EXTRASTÄMMA OCH URBAN TURISM!

MEDLEMSMÖTE MÅNDAG DEN 7 MARS 2022 – EXTRASTÄMMA OCH URBAN TURISM!

Som tidigare meddelats har vi en extra stämma i Föreningen Hållbart och Lustfyllt/Gamla stan i samverkan måndagen den 7 mars. Varmt välkommen att delta – att besluta om en tydlig verksamhetsplan är nödvändigt för föreningens fortlevnad.

Vi är också glada och stolta över att vi den 7 mars får besök av Jörgen Eksell från Lunds universitet. Jörgen kommer att samtala med oss om projektet ”Urban turismutveckling i förnyelse – hantera hållbarhet i tilltagande turismflöden.” Projektet adresserar utmaningar orsakade av tilltagande turismflöden och dess effekter på hållbarhet i urbana destinationer och omfattar social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i en destination. Jörgen har tidigare haft kontakt med föreningen och är fortsatt mycket intresserad av föreningens inspel och erfarenheter. Läs mer om projektet på https://www.isk.lu.se/forskning/aktuella-projekt/urban-turismutveckling-i-fornyelse.

Väl mött den 7 mars kl. 19.00!

Med vänlig hälsning
Styrelsen