Samverkan Gamla stan, oktober-23

Samverkan Gamla stan, oktober-23

”Trygg i Gamla stan” har blivit ”Samverkan Gamla stan” och andra mötet med trygghetssamordnaren på Södermalms Stadsförvaltning, Peter Lind, hölls på Under kastanjen den 4 oktober. 12 närvarande från stadsförvaltningen, föreningar i Gamla stan, näringsidkare och boende.
Här är Peters minnesanteckningar från mötet.

Information från polisen

Polisen har en hög arbetsbelastning just nu, då läget i Stockholmsregionen påverkar Södermalmspolisen i hög utsträckning. Även läget i omvärlden påverkar Stockholm i hög grad, genom bl.a. åsiktsyttringar – detta är även något som spiller över på Gamla stan, genom de demonstrationer som hålls på Mynttorget.

Huliganen och fotbollsrelaterat våld, ha varit något återkommande på Södermalm, vilket även det, vid några tillfällen har ”smittat av sig” på Gamla stan, främst då på Kornhamnstorg.

Trots ett stort flöde av turister under sommaren och en del fickstölder kopplat till detta, så får ändå läget i Gamla stan, utifrån brottslighet, betecknas som lugnt.

Framöver så kommer det att vara en Julhandelsinsats, vilket kommer att beröra Gamla stan genom den återkommande julmarknaden.

I övrigt gäller en allmänt ökad vaksamhet, utifrån ökningen av terrornivån. Polisen ”Doktorn” kommer att fortsätta vara närvarande i Gamla stan.

Vad gäller kontakt med polisen så är det 112 eller 114 14 som gäller när det kommer till pågående brottslighet eller övrig kontakt med polisen. Tipsa polisen är en bra väg för att delge polisen information gällande trender, avvikelser och annat, som inte är pågående brottslighet.

Tipsa polisen | Polismyndigheten

Fråga gällande de planerade miljözonerna kom upp, närmare bestämt när man har för avsikt att inleda denna omställning. Katarina gav svar att detta kommer att inledas senare under 2024. Vill man läsa mer om detta så kan man gå in på länken nedan.

Miljözon klass 3 – Stockholms stad (trafik.stockholm)

Man noterar att Gamla stan skulle behöva en egen fastighetsägarförening, där man behöver få med även BRF:er. En sådan förening skulle kunna prata som en röst och man skulle även kunna arbeta mer samlat med frågor som rör Gamla stan, både vad gäller trygghetsfrågor, men också med eventuella satsningar, såsom med julbelysning.

Vad gäller just julbelysning, så meddelar Per att det finns lampor sparade, från tidigare år. Gällande samma fråga, så har man mejlat Stadsholmen AB, men inte fått svar.

Man upplever en viss misstänksamhet kopplat till att en hel del fastigheter köps upp och renoveras, utan att bli klara eller att folk verkar flytta in. Jan uppger att det inte finns något som gör gällande att det skulle vara kriminella som tar över Gamla stan, men menar ändå att det är viktigt att var och en som upplever att det är något misstänkt brottsligt som pågår, då kontaktar Doktorn, eller går in på ”Tipsa polisen”.

Denny väcker förslag om ”Gamla stan-värdar”.

Detta kommer att bli svårt att genomföra på årsbasis, men att man skulle kunna använda feriearbetande ungdomar som värdar. Trygghetssamordnaren tar kontakt med Denny gällande detta och det fortsatta arbetet.

Det kommer även upp en fråga gällande bänkarna på Stortorget, samt de fordonshinder som står uppställda på samma torg. Tobias tar med sig frågan till Trafikkontoret.

Viktigt att använda ”tyck till-appen”, för att anmäla sådant som är trasigt eller är fel.

Tyck till om trafik- och utemiljö med mobilen – Stockholms stad