Månadsmöte 13 juni

Månadsmöte 13 juni

Vi hinner med ett möte efter årsstämman och innan vi tar sommaruppehåll. Månadsmötena tar paus under sommaren, men arbetsgrupperna jobbar vidare (i sommartempo).
Den 13 juni klockan 18 träffas vi på Mäster Olofsgården/Vardagsrummet.

  1. Kort info från årsmötet och presentation av ny styrelse
  2. Rapport från gruppen ”Lokal miljö”
  3. Rapport från seminariet H22 i Helsingborg angående ”Urban turismutveckling i förnyelse”
  4. Senaste nytt från Junotäppans vänner
  5. Senaste nytt om julbelysning
  6. Information om tidiningsprojektet
  7. Information om ”Valspecial” 5 september
  8. Övrig info/update inför sommaruppehållet

Första mötet efter sommaren är inplanerat till 5 september (Valspecial).

Varmt välkomna
Styrelsen