Valberedningens förslag

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsmötet 22-05-23 för Hållbart & Lustfyllt / Gamla stan i samverkan.

Styrelse:
Ordförande:                        Anita Fink Knudsen (1 år omval)
Ordinarie ledamot:             Joel Eriksson (1 år omval)
Ordinarie ledamot:             Marie Hessle (1 år kvar)
Ordinarie ledamot:             Per Malmberg (2 år nyval)
Ordinarie ledamot:             Kjell Sundstedt (2 år nyval)
Ordinarie ledamot:             Johan Tamm (2 år nyval)

Adjungerade styrelseledamöter och suppleanter:

Adjungerad/suppleant:       Magnus Dalhamn                                   
Adjungerad/suppleant:       Carina Eneroth                                       

Revisor: Anna Hildningsson

Att adjungera betyder att välja in person som tillfälligt får delta i styrelsens arbete, till exempel delta på styrelse- eller medlemsmöten. En adjungerad styrelsemedlem har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

En styrelsesuppleant är en person som valts att vid frånvaro ersätta en ordinarie ledamot. Suppleanten har endast rösträtt när hen ersätter en ledamot men det är upp till styrelsen att avgöra om suppleanterna också kan delta på de andra styrelsemötena.

Efter årsmötet håller styrelsen konstituerande sammanträde då uppgifter som vice ordförande, sekreterare och kassör fördelas.


Dokument Valberedningens förslag