SÄRSKILT OM VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2022

SÄRSKILT OM VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2022

Den 8 november hölls det första medlemsmötet i föreningen med den nya styrelsen på plats. Cirka 25 medlemmar slöt upp, liksom några företrädare för andra föreningar i Gamla stan. Kul! Stort tack till alla er som kom!

God fisksoppa, bröd och vin serverades som vanligt, men i övrigt var innehållet på mötet inte detsamma. Fokus för mötet var en öppen dialog med alla närvarande medlemmar om hur föreningen ska fungera framåt i tiden. Styrelsen tog upp behovet av verksamhetsplan och budget för att bättre kunna ta tillvara alla medlemmars ideella engagemang, kunskaper och drivkrafter och för att föreningen ska kunna verka mer strategiskt.

En stor majoritet av mötesdeltagarna instämde i behovet av verksamhetsplan och budget för 2022. Från styrelsens sida kommer vi därför till mötet den 6 december att ha arbetat fram ett första utkast att presenteras på mötet och som vi förstås vill ha allas input och synpunkter på. Efter mötet den 6 december kommer styrelsen att färdigställa verksamhetsplanen och budgeten som i sin tur presenteras och måste antas av en extra stämma i föreningen för att fastställas/vara giltig. Vår förhoppning är att kunna kalla till en extra stämma att äga rum i januari/februari månad 2022.

Mot bakgrund av ovan vill vi be alla medlemmar att maila förslag på prioriterade frågor att driva under 2022 så att vi i styrelsen får en bra grund för att ta fram ett förslag till verksamhetsplan!

Frågorna ni mailar är med fördel konkreta och tydliga, men behöver för den delen inte avse en avgränsad aktivitet. De frågor du föreslår behöver heller inte vara något som du själv s a s förväntas göra i alla delar. Vi är en förening i samverkan med varandra inom föreningen – och i samverkan med andra organisationer, företag och offentlig sektor.

Skicka dina förslag till verksamhetsplan 2022 till info@samverkanigamlastan.se eller ordf@samverkanigamlastan.se senast den 25 november.
Tack på förhand!

De bilder som presenterades på mötet den 8 november hittar du här.

På mötet den 8 november fick vi i styrelsen klart för oss att vissa medlemmar uppfattat att vi i den nya styrelsen ”stoppat” pågående projekt och befintliga arbetsgrupper. Vi beklagar missförståndet. Pågående projekt drivs med fördel vidare av arbetsgrupperna, dock att några avtal som rör direkt ekonomiska eller andra åtaganden från föreningens sida inte kan ingås av arbetsgrupperna utan styrelsebeslut i aktuella frågor. Med detta sagt kan förstås såväl nu aktuella projekt som arbetssätt och arbetsgrupper komma att förändras framgent beroende på innehållet i den verksamhetsplan och budget som stämman – det vill säga alla medlemmar – kommer att rösta om.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen