Valberedningens förslag 2023

Valberedningens förslag 2023

Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsmötet 2023-05-16, Gamla stan i samverkan.

Styrelse:

Ordförande
Jan von Heland (2 år nyval)

Ordinarie ledamöter
Per Malmberg (1 år kvar)
Kjell Sundstedt (1 år kvar)
Marie Hessle (1 år omval)
Denny Andersson (2 år nyval)
Mirjam Johansson Grant (1 år fyllnadsval (efter Johan Tamm))

Suppleanter
Carina Eneroth (1 år omval)
Joel Eriksson (1 år nyval) (tidigare ordinarie ledamot)

Revisor
Tord Cederlund (1 år nyval)
Revisorssuppleant
Anna Hildingsson (1 år nyval)

Efter årsmötet håller styrelsen konstituerande sammanträde då uppgifter som vice ordförande, sekreterare och kassör fördelas.

Valberedningens uppdrag är därmed slutfört och förslaget överlämnas till årsmötet för beslut.

Valberedning Lars-Åke Fredberg och Eva von Oelreich

Rådgivare Tord Cederlund

Dokument Valberedningens förslag