Julbelysningen – Hemställan om att Trafikkontoret ansvarar för julbelysning i Gamla stan

Julbelysningen – Hemställan om att Trafikkontoret ansvarar för julbelysning i Gamla stan

Föreningen Gamla stan i samverkan vill att Trafikkontoret i Stockholm ska ta över ansvaret för julbelysningen i Gamla stan.
De senaste två åren har föreningens styrelse och medlemmar lagt ner hundratals timmar för att få upp julbelysningen. Vi har fått större ekonomiska bidrag från Visit Stockholm men även mindre bidrag från fastighetsbolag och organisationer samt donationer från boende och företag.
Inför julen 2022 verkar det tyvärr vara så att det större bidraget från Visit Stockholm uteblir.

Vi fortsätter arbeta för att få till julbelysningen även i år.

Nedan bifogas vårt brev till trafikborgarrådet.


Till trafikborgarrådet i Stockholm, Lars Strömgren 

Hemställan om att Trafikkontoret ansvarar för julbelysning i Gamla stan

Julbelysningen i Gamla stan i Stockholm är en självklarhet för många – företagare, restauranger, människor som arbetar i stadsdelen, turister, boende och sannolikt även för företrädare för staden självt. Gamla stan är ju inte vilken stadsdel som helst utan hela Stockholms hjärta och resten av stadens ursprung. Flertalet människor utgår därför sannolikt ifrån att staden bekostar såväl julbelysning som julgranar och julmarknad  i Gamla stan. Förvåningen är mycket stor när vi i den ideella Föreningen Gamla stan i samverkan berättar att såväl julbelysningen som Julmarknaden på Stortorget sedan länge anordnas helt ideellt.   

Under 2021 kom julbelysningen och granarna i Gamla stan upp genom att styrelse och medlemmar i Föreningen Gamla stan i samverkan lade ned hundratals obetalda timmar på att ordna med erforderliga trafiktillstånd, ta fram avtal med företag som satte upp belysningen och tog ned densamma, eftersöka, ringa, maila och besöka fastighetsägare och butiksinnehavare för att få tillstånd att sätta upp belysningen i befintliga fästen på de olika fastigheterna samt tillstånd att hämta elektricitet till belysningen. Hundratalet granar köptes in liksom buntband och granbelysning. En eftermiddag satte tiotalet medlemmar i föreningen upp granarna och tog senare ned dem och tillsåg att de hamnade i återvinningen efter att dessförinnan i princip dagligen sett till att granbelysningen fungerade.

Föreningen Gamla stan i samverkan är enligt ovan en helt ideell föreningen som inte uppbär någon slags periodiskt, ekonomiskt  bidrag. Såväl julbelysning som granar hade därför inte kommit upp vare sig under 2021 eller 2020 utan ett större ekonomisk bidrag från Visit Stockholm och några mindre bidrag från bl a Föreningen Fastighetsägarna. 

Föreningen har inför julen 2022 dock erfarit att Visit Stockholm inte har möjlighet att åter stötta Föreningen Gamla stan i samverkans ideella arbete med julbelysning och uppsättning av granar i Gamla stan. Föreningen vänder sig därför till Trafikkontoret med trafikborgarrådet i spetsen med en vädjan att för stadsdelens och Stockholms skull få såväl ett ekonomiskt som direkt personellt bistånd med att åtminstone få upp julbelysning på tre gator, nämligen Väster- och Österlånggatan och Köpmangatan.

Vidare hoppas vi att Gamla stan fr o m 2023 och framåt genom Trafikkontorets försorg med föreningens ideella medverkan får den julbelysning stadsdelen förtjänar – en belysning som anknyter till stadsdelens historia och som fångar glädjen i en levande och glädjefull jul till gagn för oss alla. Föreningen ser fram emot vidare samtal i frågan.

Stockholm den 2022-10-10

Anita Fink Knudsen,
Ordförande Föreningen Gamla stan i samverkan 


Vi har fått mejl från flera som vill skänka pengar till julbelysningen och någon som undrar om vi ska anordna en insamling. Det är glädjande och vi får be att återkomma om det.

I media:
”Mitti i”s artikel
Aftonbladets notis