Turismgruppens möte 31 aug

Turismgruppens möte 31 aug

En sammanfattning av turismgruppens senaste möte.

Nuläget och sommaren 2022.
Det föredrogs rapporter från guideutbildaren Åsa Övrelid respektive Stockholms hamnars kryssningsansvarige Stefan Scheja om det aktuella läget:

Antalet kryssningsanlöp under säsongen 2022 blir ca 210 med sammanlagt ca 200 000 passagerare. Motsvarande siffror år 2019 var 279 anlöp och 650 000 passagerare. Det innebär att fartygen bara har utnyttjat 1/3 av sin passagerarkapacitet. I någon mån vägs detta upp av att fartygen stannar längre i Stockholm, eftersom man inte längre anlöper S:t Petersburg. Minskningen märks särskilt på antalet turister från USA. Knappt några turister från Kina (Covid) eller Ryssland (krig).

Strömma har haft massor av bokningar på sina skärgårdsturer.

Polisens närvaro i Gamla stan.
Områdespolisen Mikael ”Doktorn” Ericson rapporterar att sommaren har varit mycket lugn. Det har varit daglig polisnärvaro, vilket uppenbarligen har uppskattats.

Dobbleriet i gathörnen har minskat, kanske för att dobblargängets ledare har fängslats i Tyskland.

Konferensen ”Our Future City” i Helsingborg den 10 juni.
Två medlemmar från Gamla stan i samverkan deltog i konferensen som representanter för Hållbart & Lustfyllt Gamla stan/ Gamla stan i samverkan och har tidigare presenterat en rapport.

Carina och Klas medverkade tillsammans med två lundaforskare i temat ”Makt och motstånd inom hållbar turism”. De exempel på folkligt motstånd mot massturism som togs upp var Amsterdam, Barcelona och Venedig. Förhållandena i Gamla stan är mycket annorlunda, men också här är nedskräpning och, framför allt, smyghotellifiering allvarliga och växande problem.

AirBnB och liknande kort-tidsuthyrning.
Vi studerade Hyresgästföreningens rapport Stör ej! Hotellifiering pågår. Vid en stickprovsundersökning i juni 2020 hade man funnit 150 lägenheter i Gamla stan, som låg ute till AirBnB-uthyrning. Undersökningen avsåg endast lägenheter med hyresrätt; det torde också finnas åtskilliga bostadsrättslägenheter som på samma sätt är undantagna från bostadsmarknaden. 

I Hyresgästföreningens kartläggning framkommer att hotellifieringen inte bara innebär en ökad otrygghet för de som bor i korttidsboenden, utan även för grannarna. Boende i hus med hotellifierade lägenheter vittnar om störningar, drogförsäljning och nedskräpning.
Rapporten finns att läsa här.

Turismgruppens framtida arbete.
Framöver kommer vi att främst arbeta med trafik och framkomlighet och med AirBnB-frågan.     

En fråga om mer samarbete och samverkan med andra grupper i Gamla stan med liknande målsättningar som våra togs upp. Vi går vidare på detta spår, som dock främst är en angelägenhet på nästa nivå, Gamla stan i samverkan.

Sammanfattat av Klas H


Vill du också engagera dig i turismfrågan eller vill samarbeta med oss? Skriv en rad till info@samverkanigamlastan.se.