Trygg i Gamla stan – augusti

Trygg i Gamla stan – augusti

Varannan månad anordnar Krister Sundgren, Trygghetssamordnare på Södermalms stadsdelsförvaltning/Söderandan, en träff och här är hans anteckningar från senaste mötet 23 augusti 2022 som hölls på ”Under Kastanjen”.

Information från lokalpolisen
Lokalpolisen har lämna återbud akut. Lokalpolisen skriver:
Våren och sommaren har varit tämligen lugna i stadsdelen ur ett polisiärt perspektiv. Naturligtvis finns det specifika problem för Gamla stan.

Antalet fickstölder i Gamla stan kan fungera som värdemätare:

Maj – augusti 2021: 22.
Maj – augusti 2022: 32.

Brottskategorin har inte ökat dramatiskt efter pandemirestriktionerna hävts.

Lokalpolisens trygghetsgrupp har haft frekventa besök i Gamla stan och lokalpolisen finns tillgänglig för frågor och synpunkter på torsdagar 12-14.00 på Mäster Olofsgården.

• I våra remissvar kring krog- och nöjesliv har vi varit defensiva och förordat snäva öppettider, utskänkningstillstånd och liknande. Området är känsligt. Det tar vi i beaktande i vår strategiska tillståndsgivning.

• Klotter är fortsatt ett problem på Södermalm. Gamla stan är drabbat. Vi har som bekant föreslagit att de öppna väggarna för gatukonst och graffitti ska tas bort. Det skulle bedömt öka vår brottsförebyggande förmåga.

• Träffpunkt Gamla stan håller fortsatt öppet. Utan att gå händelserna i förväg: det lutar åt att vi även under årets julhandel kommer att hålla träffpunkten öppen dagligen i Mäster Olofsgårdens lokaler.

Information från Söderandans hela arbete i stadsdelsområdet.
Lokalpolis och stadens ordningsvakter lägger stora resurser på Västra Södermalm och då framför allt Drakenbergsparken och delar av Tantolunden. Många människor med missbruksproblem uppehåller sig i delar av områdena och skapar otrygghet för andra besökare. Under ett antal veckor har polisen haft tillgång till en kameravagn. Vagnen med en kameramast har varit behjälplig i utredningar av ett antal brott som begåtts i Drakenbergsparken. Situationen kring ett av de otryggaste områdena vid trappan mot Hornstull har förbättrats i nuläget. Framför allt genom att en viss omflyttning har skett av missbrukare. Den 25 augusti tar stadsdelsnämnden ställning till ett tjänsteutlåtande där nämnden föreslås hemställa till kommunfullmäktige om ett utökat alkoholförbud i Tantolunden och Drakenbergsparken. Nuvarande förbud är 00.00-07.00, förslaget är 00.00-14.00.

UPPDATERING: I går, 25 augusti, tog en enig nämnd beslutet att hemställa till kommunfullmäktige om alkoholförbud enligt ovan.

Det har varit stora problem kring försäljning av lustgas vid Medborgarplatsen och Björns trädgård. Denna försäljning sker företrädesvis fredags- och lördagskvällar. Det är inte förbjudet att sälja lustgas men flera personer som brukat gasen har blivit utsatta både för våld och sexuella ofredanden. Denna försäljning, som enligt uppgift även kriminella nätverk står för, genererar stora pengar.
Försäljning av lustgas har även förekommit på krogar, där man kunnat handla över disk. Oklart hur det är i Gamla stan. På centrala Södermalm har en överenskommelse skett att krogar inte ska sälja en sådan vara.

Facebookgruppen Nattvandring på Södermalm har vandrat fredagskvällar 20.00-23.30 på Södermalm under våren fram till sommarlovet. Det har samlats stora grupperingar av ungdomar på framför allt Långholmsberget men också Skinnarviksberget. Ibland har det varit uppemot 200-250 stycken men oftast 50-100. Många har varit berusade av alkohol men också Cannabis. Ungdomarna kommer inte bara från Södermalm utan även andra delar inom stadsdelsområdet, andra stadsdelsområden och även från andra kommuner, Samlingarna sker ofta genom initiativ från så kallade krökgrupper i sociala medier.
Åldrarna är oftast 14-17 år men barn 12-13 år har även setts. Troligt är att även ungdomar från Gamla stan inom detta årsspann besöker dessa samlingar.
Vuxennärvaron bland ungdomarna har stor betydelse,

Enligt uppgift har kontakt tagits med Nattvandring.nu för att eventuellt starta nattvandringar i Gamla stan. Oklart vad som planeras vidare.

Hundgruppen på Facebook tycks vara aktiva med sina gemensamma vandringar i Gamla stan. De har sedan tidigare fått en ”utbildning” av lokalpolisen för att kunna vara ”observatörer” i stadsmiljön.

Sommarjobbare 2022
Under sommaren har det funnits sommarjobbare i Gamla stan under del av dagarna. De har haft en arbetsledare från stadsdelsförvaltningens arbetsmarknadsinsatser (AMI).

Uppdraget har varit att plockstäda under dagen, dela ut varningar för dobbleri och fickstölder, dela ut information om Safelandgruppen Trygg i Gamla stan – företagare samt felanmäla genom appen TyckTill.

Kristina Ljunggren erbjuder nästa års sommarjobbare en guidad vandring i Gamla stan vilket även gjordes innan pandemin.

Övrigt
Ola berättar att Mårten Trotzigs gränd varit relativt klotterfri sedan avstängningen sattes upp. Man har fått måla över lite klotter men skillnaden är stor mot tidigare.

Nästa möte
2022-10-18 8.30–9.30 Trygg i Gamla stan i Under Kastanjen i källaren
Med reservation för eventuella förändringar.